ایران یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان خرما در جهان است. تولید سالانه این محصول در ایران قریب به یک میلیون تن در بیش از ۴۰۰ گونه‌ی مختلف خرما است که در تمام ناحیه‌ی جنوبی ایران از شرق تا غرب رشد می‌کند. فرایند رشد، درو و فرآوری خرمای ایران به‌صورت کاملاً طبیعی و عاری از مواد شیمیایی چون بارور‌کننده‌ها و نگه‌دارنده‌ها است.

ادامه