بکتاش دلیلی

Posts by بکتاش دلیلی for وبلاگ:

nakhlestanhayjazirekish6

از نخل تا خرما


نخل از درختان بسیار مفید و کاربردی است که نه تنها از میوه آن بلکه از قسمت های متفاوتش می توان استفاده کرد.  از تنه این درخت در ساختمان سازی...

مطالعه کنید