خرمای زاهدی

خوش‌طعم و کم‌شیرین

حقایق تغذیه‌ای

کالری263.2
پروتئین2.6 میلی گرم
چربی0.3 گرم
کربوهیدرات61.4 گرم
فیبر2 گرم
سدیم98 میلی گرم

خرمای زاهدی

خرمای زاهدی در بسیاری از نقاط خرماخیز کشور همچون خوزستان، فارس، بوشهر، کرمانشاه کشت می شود اما مهم ترین منطقه کشت این خرما ناحیه پشتکوه در استان بوشهر است. خرمای زاهدی میوه ای است خشک و به رنگ زرد، گوشت دار و خوش طعم که رطوبت آن کمتر از انواع دیگر خرما است. این خرما در مقایسه با دیگر ارقام این میوه از شیرینی کمتری برخوردار است و برای ذائقه هایی توصیه میشود که شیرینی زیاد را نمی پسندند.